Edunvalvonta

Mitä edunvalvonta on?

Edunvalvonnan tarkoituksena on huolehtia ja valvoa jäsenten työehtoja sekä työoloja. Tehy valvoo sitä valtakunnallisesti ja paikallisesti sitä valvoo kattava ammattiosasto- ja luottamusmiesverkosto. Yksityissektorilla luottamusmies voi sopia paikallisen työnantajan kanssa  (kuntapuolella myös ammattiosaston puheenjohtaja) esim. valtakunnallisen sopimuksen tason ylittävistä palkkaus- tai työaikamääräyksistä. Paikallisen edunvalvonnan vahvistaminen on yksi Tehyn toiminnan painopisteistä.

Tehy edunvalvojana

Tehy on edunvalvontajärjestö, jonka päätehtävänä on valvoa ja parantaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja työympäristöön liittyviä etuja. Jäsentensä etuja parantaakseen Tehy

 • neuvottelee ja sopii virka- ja työehtosopimukset

 • ​antaa ohjeita, neuvoja ja tulkintoja palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa

 • hoitaa palvelussuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä, sopimusrikkomuksia ja oikeudenkäyntejä

 • ​toimii työyhteisöjen, työsuojelun ja eläkejärjestelmien kehittämiseksi

 • tapaa päättäjiä ja tekee aloitteita parantaakseen ammatissa toimimisen edellytyksiä

 • ​tukee ja kouluttaa luottamustehtävissä toimivia

 • hankkii ja kokoaa tilasto- ja tutkimustietoa edunvalvontansa tueksi

  Tehyn työelämäopas

Ammattiosasto edunvalvojana

Meidän ammattiosaston tehtävänä on toimia jäsentemme eduksi omalla alueellamme yhteistyössä luottamusmiesten ja Tehyn kanssa. Tehtävänämme on mm.

 • hoitaa ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa

 • ​​vaikuttaa terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti

 • ​kokoota jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi

 • tuoda jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille

 • ​kouluttavaa jäseniä

 • ​ylläpitää tehyläistä yhteenkuuluvuutta

Luottamus edunvalvojana

Luottamusmies toimii työpaikalla järjestäytyneiden jäsenten yhteyshenkilönä kun jäsenelle herää kysymyksia, ongelmia tai ristiriitoja liittyen työehtoihin. Luottamusmies toimii yhteistyössä ammattiosaston ja Tehyn kanssa. Luottamusmies voi myös neuvotella paikallisesti työnantajan kanssa työehtosopimuksen ulkopuolisista eduista esim. työaikapankeista.

Lisätietoja luottamusmiestehtävästä ja alueemme luottamusmiehistä täältä.

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.