Keikkaileva Eläkeläinen

Keikkailu on keino pidentää työuraa. Eläke karttuu 68-vuotiaaksi.

 1. Keikkailevat eläkeläiset ovat kokeneita ja tuntevat työpaikan tavat ja toimintakulttuurin. Keikkalainen on terveydenhuollon ammattihenkilönä vastuussa omasta toiminnastaan ja potilasturvallisuudesta vakituisen henkilöstön tavoin. Hänellä on oltava omat tunnukset potilastietojärjestelmään.
   
 2. Vanhuuseläkkeen aikana voi käydä työssä rajoituksetta. Eläkkeellä työskentely kartuttaa eläkettä 1,5 prosenttia kalenterivuoden aikana tienatuista ansioista. Eläkettä voi kerryttää 68-vuotiaaksi asti. Uutta eläkettä on haettava erikseen.
   
 3. Työkyvyttömyyseläkeläisen kannattaa olla yhteydessä eläkeyhtiöön ennen keikkailua, koska samaan aikaan ei voi olla täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ja töissä.
   
 4. Vuonna 2011 noin 64   000 alle 68-vuotiasta eläkeläistä teki työtä
   
 5. Tulojen kasvu vaikuttaa verotukseen, mutta ei eläkeläisalennuksiin, joita saa esimerkiksi matkalipuista.
   
 6. Keikkailevan eläkeläisen kannattaa ottaa huomioon työtapaturman mahdollisuus. Työnantajan ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus koskee myös keikkalaisia, mutta ansionmenetyskorvaukset saattavat jäädä pieniksi.
   
 7. Eläkeläisen palkka määräytyy samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden. Palkkaa maksetaan työpaikalla käytettävän työehtosopimuksen mukaan. Keikkailijalle kuuluu palkan lisäksi lomakorvaus ja joidenkin työehtosopimusten mukaan myös lomaraha.
   
 8. Työehtosopimus asettaa vähimmäisehdot, mutta työehdoista kannattaa yrittää sopia paremmin.
   
 9. Eläkettä varten annettua verokorttia voi käyttää vain eläketuloa varten. Palkkaa varten täytyy pyytää verottajalta palkkaverokortti. Sitä varten pitää arvioida kalenterivuoden aikana kertyvät tulot. Eläkkeen määrää ei tarvitse ilmoittaa, jos se ei ole muuttunut.
   
 10. Tehyn varsinaisena jäsenenä kannattaa pysyä niin kauan kuin käy työssä.

Teksti Riitta Hankonen Tehy
(Teksti kopioitu 9.11.2013)