Sote ry:n neuvottelemat työehtosopimukset

Sote ry korvaa Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n sekä yksityissektorilla toimineen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry:n. Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat kaikki aiemmat neuvottelujärjestöissä mukana olleet liitot eli SuPer ry, Tehy ry, Erto ry sekä SPAL ry.